Wytrysk W ≈õrodku


Reviewed by:
Rating:
5
On 19.02.2020
Last modified:19.02.2020

Summary:

Nice fucking zwischen menschen, Sex, Milfs. Sie sind, dass.

<

Wytrysk W ≈õrodku Spis treści Video

10 obrzydliwych rzeczy, które robią faceci, ale trudno im się przyznać

W celu uniknięcia poważnych kłopotów np. na tle emocjonalnym warto zasięgnąć porady seksuologa lub urologa, bo być może przedwczesny wytrysk jest objawem toczących się w organizmie stanów chorobowych, które trzeba wyleczyć. 2. Ogranicz stres. Stres jest wrogiem udanego współżycia nie tylko w przypadku mężczyzn, ale także. Co mógł źle zrobić urolog -chirurg, podczas wyłuszczania gruczolaka ze stercza, że pojawił się podczas orgazmu wytrysk wsteczny? Psuje to przyjemność, gdyż orgazm jest trudniej osiągnąć, a wręcz niemożliwy w zbyt śiskiej pochwie.Że tak się dzieje i już, nie jest odpowiedzią. Podczas stosunku zdarza mi się mieć wytrysk. Nie wiem czy to na pewno ten kobiecy wytrysk czy może nietrzymanie moczu?Płyn jest przezroczysty, wygląda jak woda, nie pachnie i występuje nawet gdy przed stosunkiem pójdę do egao-balance.com ginekolog będzie mi w stanie powiedzieć co mi w rzeczywistości "dolega", jakoś to zbadać i jeżeli to mocz, da jakieś zalecenia?Spotkałam się już. Niewazne, ale co ona robila poza sypialnia. Kilka polozylo sie na ziemi, a jeden wlazl na jakies drzewo czy cos takiego w kazdym razie Porno Jizzbo wyzej niz reszta. W naszym spoleczestwie jestemy codziennie naraeni i naraone na negatywne przekazy dotyczce orientacji homoseksualnej. Bezsenni, Poznan, Poland. likes. Teatr Bezsenni powstał w roku i uczęszczało w nim wówczas parę osób. Teraz po długim okresie liczba tych osób znacznie się zwiększyła. Od kilku lat grupa. W planach 3 godziny zajęć dziennie, (od do ) podczas których dzieci nauczą się podstaw tenisa oraz wielu innych dziedzin sportu, a rodzice znajdą czas na odpoczynek i relaks. 2. W ramach bloku 3 godzin zajęć sportowych dziennie, około 1,5 godz. to szkolenie w zakresie tenisa. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Kontakt seksualny z osob tej samej plci wiadczy o tym, e jest si gejem lub lesbijk. Penisy w stanie erekcji u rónych mczyzn s mniej wicej tego samego rozmiaru. Kiedy mczyzna jest podniecony i penis jest w stanie erekcji, musi doj do wytrysku, aby unikn szkodliwych efektów. Kobieta moe zaj w ci nawet jeli wytrysk nie nastpi wewntrz. Context sentences for "wytrysk" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. egao-balance.com is not responsible for their content. Polish W tym pisze: "na 1 wytrysk ".

Jeli osoba dorosla nie prosi o co, co jest niezgodne z prawem, szkodliwe lub wie si z brakiem szacunku dla mlodej osoby, to zwykle mloda osoba nie powinna odmawia spelnienia tej proby.

Jednak w kadej sytuacji nastolatek i nastolatka maj prawo powiedzie, jak si z tym czuj. Uycie stanowczej mowy ciala, nawizanie kontaktu wzrokowego.

Zmiana toku rozmowy. Dorota moe powiedzie koleance jak si czuje, bdc namawiana do zrobienia czego, co nie jest w jej interesie. Moe zaproponowa kompromis.

Popro osob chtn do odegrania roli Doroty, podczas gdy Ty wcielisz si w rol Krysi. Powiedz reszcie grupy, eby pomagala osobie odgrywajcej Dorot zachowa si asertywnie w sytuacji, kiedy zmaga si z presj wywieran przez koleank.

Przeczytaj scenariusz. Nastpnie wciel si w rol Krysi. Naprawd bardzo mi zaley na tym, eby mie ten sweter, a przecie wiesz, e nie mam na niego pienidzy.

Sylwia by to zrobila bez zastanowienia, gdyby tutaj byla. Jeli jest na to czas, popro nastpn osob o wcielenie si w rol Doroty.

Powiedz mlodziey, e maj teraz kilka minut na to eby, napisa podobny scenariusz, czyli kiedy jedna osoba wywiera presj na drugiej osobie, zmuszajc do zrobienia czego, co jest dla tej drugiej niekorzystne.

Zach do tego, eby byly to realistyczne sytuacje. Podaj kadej osobie mal kartk. Po kilku minutach zbierz kartki.

Kada osoba odgrywajca rol powinna otrzyma pomoc od swojej grupy. Na przygotowanie kadej scenki przeznacz 10 minut. Nastpnie popro o odegranie swoich scenek.

Podsumuj wiczenie dyskusj za pomoc pyta znajdujcych si poniej. Co jest trudniejsze, przemawianie w obronie wlasnych praw, czy odmawianie spelnienia czyjej proby?

Co moesz zrobi, eby zachowa si asertywnie w tej sytuacji? Nie marnuj jedzenia. To wiczenie pokae, jak trudno jest przekaza drugiej osobie jasny komunikat dotyczcy tego, co chcesz eby zrobila.

Jeli pisanie moe by problemem dla grupy, moesz poprosi o podanie instrukcji slownej. Rozpocznij wiczenie bez adnego wstpu. Wylosuj jedn kartk i wytlumacz, e teraz bdziesz poda za instrukcjami podanymi na kartce, aby zrobi kanapk.

Popro osob chtn do przeczytania instrukcji z kartki i podaj za nimi. Czsto zdarza si, e le lub nieostronie dobieramy nasze slowa, przez co nasze wiadomoci s odbierane inaczej ni tego chcemy niezgodnie z naszymi intencjami.

Jak proste lub trudne jest podawanie jasnych instrukcji? Co moe zrobi lub powiedzie osoba podajca instrukcj, wysylajca komunikat, eby jej wiadomo byla czytelna i jasna?

Powiedz grupie, e seksualno jest czym wicej ni stosunek seksualny czy przeycia seksualne. Seksualno to bardzo wany aspekt tego, kim czlowiek jest i tego, kim bdzie w przyszloci.

Wytlumacz, e seksualno czlowieka wie si z picioma wanymi aspektami: cielesnoci, intymnoci czy te bliskoci, tosamoci, zdrowiem seksualnym i reprodukcj oraz seksualizacj.

W tych okrgach mieci si wszystko, co jest zwizane z ludzk seksualnoci. Postpuj wedlug powyszego schematu a wytlumaczysz kad z piciu czci seksualnoci.

CIELESNO I ZMYSLOWO wiadomo, akceptacja i poczucie komfortu dotyczce wlasnego ciala; psychologiczne i fizyczne zadowolenie z wlasnego ciala i ciala innej osoby.

CIELESNO wiadomo, akceptacja i poczucie komfortu dotyczce wlasnego ciala; psychologiczne i fizyczne zadowolenie z wlasnego ciala i ciala innej osoby.

Seksualno jest czym wicej ni stosunek seksualny czy przeycia seksualne. Dziki cielesnoci moemy mie pozytywne odczucia dotyczce wygldu naszego ciala i tego, co nasze cialo jest zdolne zrobi.

Elementy skladowe cielesnoci maj swoje funkcje: 1. Osoby nastoletnie czsto za standard wygldu przyjmuj wizerunek gwiazd medialnych, nierzadko s wic rozczarowane tym, co widz w lustrze.

Momentem kulminacyjym cyklu reakcji seksualnych u mczyzn i kobiet jest dowiadczenie orgazmu. Zlokalizowany jest tam mechanizm odpowiadajcy za wszystkie nasze reakcje seksualne.

Okrg 2: Intymno zaylo jest zdolnoci i potrzeb tworzenia i dowiadczania emocjonalnej wizi z drugim czlowiekiem. Dzielenie si swoj intymnoci wzbogaca relacj midzy dwojgiem ludzi.

Podczas gdy cielesno dotyczy bliskoci fizycznej, intymno zwizana jest z bliskoci emocjonaln. Okrg 3: TOSAMO SEKSUALNA jest postrzeganiem siebie jako istoty seksualnej, jest take poczuciem mskoci i kobiecoci, poczuciem bycia osob hetero - lub nieheteroseksualn.

Kada z tych czci jest wana: 1. Definicja: K. Objawia si zwykle ale nie zawsze w okresie dorastania. W naszym spoleczestwie jestemy codziennie naraeni i naraone na negatywne przekazy dotyczce orientacji homoseksualnej.

Tymczasem posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy jest niezbdne, aby podejmowa wiadome decyzje dotyczce. Rozmowa na powysze tematy z mlodzie zwiksza jej wiadomo i tym samym zwiksza prawdopodobiestwo, e podejmowane przez mlode osoby decyzje bd sluyly ich zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu.

Informacje dotyczce antykoncepcji powinny zawiera wszystkie sposoby antykoncepcji, a take mechanizm ich dzialania; jak je stosowa, gdzie je zdoby, jaka jest ich skuteczno oraz to, jakie efekty uboczne powoduj.

Naley podkreli, e zabezpieczenia wykonane z lateksu prezerwatywy, lateksowe chusteczki s jedynym sposobem na uniknicie zakaenia.

Osoby nastoletnie powinny wiedzie e NIKT nie moe ich wykorzystywa seksualnie. Wicej informacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcji znajduje si w rozdziale 8 pt.

Seksualno niemowlt Jestemy istotami seksualnymi jeszcze przed narodzeniem. Niemowlaki dotykaj lub pocieraj swoje genitalia, poniewa towarzyszy temu odczucie przyjemnoci.

Do okolo drugiego roku ycia dzieci staj si wiadome swojej plci. Seksualno dzieci w wieku przedszkolnym r. Dzieci w wieku przedszkolnym zainteresowane s wszystkim, co je otacza, w tym seksualnoci.

Zachowuj si bardzo czule, lubi przytula inne dzieci i doroslych. Staj si istotami spolecznymi, mog naladowa seksualne zachowania doroslych, w tym calowanie i trzymanie si za rce.

Wikszo takich dziecicych zabaw powodowanych jest zwykl ciekawoci. Seksualno dzieci w wieku wczesnoszkolnym r. Dziewczynkom mog powiksza si piersi i pojawia si pierwsze owlosienie lonowe nawet w wieku lat.

Dzieci staj si bardziej wiadome swoich cial i czsto czuj si niekomfortowo przebierajc si w czyim towarzystwie, nawet jeli jest to rodzic tej samej plci.

W tym czasie czsto masturbacji zwykle wzrasta. Jest due prawdopodobiestwo, e slyszeli ju. W tym wieku kontakty dziecka z osobami tej samej plci nie wiadcz zwykle o jego orientacji seksualnej.

Okolo r. Okres ten liczy si od momentu wystpienia zmian biologicznych typowych dla danej plci np. U dziewczt pojawienie si pierwszej miesiczki wystpuje najczciej okolo roku ycia W tym czasie zainteresowanie kontaktami seksualnymi wzrasta.

Naley te pamita, e zwykle ujawnia si w tym okresie orientacja heteroseksualna, homoseksualna bd biseksualna. Okolo 50 r. Kobiety mog wtedy dowiadcza nastpujcych zmian: cianki pochwy staj si ciesze, pochwa w czasie stosunku nie jest ju odpowiednio nawilona, wejcie do pochwy moe sta si mniejsze, a stosunek moe sta si bolesny.

Wiele kobiet stosuje estrogenow terapi zastpcz, aby te i inne zwizane z menopauz problemy nie byly tak dokuczliwe. Naley podkreli, e wikszo kobiet moe do koca ycia przeywa satysfakcjonujce stosunki i kontakty seksualne i dowiadcza orgazmu.

Produkcja testosteronu zmniejsza si po r. Uzyskanie erekcji zajmuje wicej czasu ni w okresie dojrzewania. Mczyni maj te mniejsz zdolno do osigania erekcji po uprzednim dowiadczeniu orgazmu.

Pomimo tego, e mczyni i kobiety w miar uplywu lat dowiadczaj wielu zmian, najczciej nie trac oni popdu seksualnego ani zdolnoci jego ekspresji.

Powiedz mlodziey, e po tym, jak dowiedzieli si o tym, czym jest seksualno, ich zadaniem bdzie zobrazowanie tego, czym dla nich jest seksualno, co to znaczy seksualno.

Bdcie kreatywni. Nie ma tu zlych i dobrych rozwiza. Kada grupa zrobi kola dotyczcy jednego okrgu. Pod koniec zlczymy je wszystkie i stworzymy jeden wielki plakat.

Jeli to konieczne, pomagaj w prezentacji okrgu i uzupelniaj j o dodatkowe informacje zgodnie z materialami pomocniczymi z poprzedniego wiczenia.

Czy jest co jeszcze, czego zabraklo nam w obrazie seksualnoci? Jeli tak, co to takiego? Moecie to teraz doda do naszego plakatu.

Jeli tak, dlaczego? Jeli tak, co to bylo i czego dotyczylo? Uwiadomienie sobie, w jakich realnych sytuacjach spolecznych naruszane s prawa seksualne.

Zapoznanie si i osluchanie ze slownictwem seksuologicznym. Nabycie wiedzy o wybranych mitach i faktach dotyczcych ycia seksualnego czlowieka.

Seksualno wynika z interakcji zachodzcych midzy jednostk a otaczajc j struktur spoleczn. W zwizku z tym, e sfera seksualnoci jest bardzo istotna, a granice intymnoci i wolnoci s czsto naruszane, w roku wiatowa Organizacja Zdrowia zatwierdzila Deklaracj Praw Seksualnych.

Dzi bdziemy rozmawia o jej wybranych fragmentach. Naley poda instrukcj do wiczenia:. Za chwil bdziecie pracowa w grupach.

Na wykonanie tego zadania macie 10 minut. Kiedy czas minie popro o uwag. Poka wszystkie 7 praw na tablicy lub wczeniej przygotowanym arkuszu papieru i wyjanij, e zadaniem mlodziey bdzie odgadn na podstawie prezentowanej scenki, rzeby czy pantomimy o jakie prawo chodzi.

Przeczytaj wszystkie prawa bez komentarza i zapro pierwsz chtn grup do zaprezentowania swojego prawa na forum calej grupy. Po zaprezentowaniu pierwszego prawa zapytaj OU12 czy wiadomo o jakie prawo chodzi.

Prawdopodobnie wzmianki o nim pojawi si wczeniej, poniewa prawa te s ze sob zwizane, przenikaj si. Poniewa zdrowie jest fundamentalnym prawem czlowieka, tak samo podstawowym prawem musi by jego zdrowie seksualne.

W celu zapewnienia zdrowego rozwoju seksualnoci jednostek ludzkich i spoleczestw wszystkie spoleczestwa musz uznawa, promowa, szanowa ponisze prawa seksualne i broni ich wszystkimi rodkami.

Prawo do wolnoci seksualnej. Wolno seksualna obejmuje moliwo posiadania i spelniania swoich potrzeb seksualnych. Jednak wyklucza jakikolwiek przymus seksualny w jakiejkolwiek sytuacji yciowej.

Prawo do odrbnoci seksualnej oraz bezpieczestwa ciala. Prawo to pozwala podejmowa decyzje dotyczce wlasnego ycia seksualnego.

Odwoluje si do wolnoci od wszystkich form dyskryminacji, niezalenie od plci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy spolecznej, religii lub niesprawnoci fizycznej albo intelektualnej.

Prawo do przyjemnoci seksualnej. Prawo do emocjonalnego wyraania seksualnoci. Ludzie maj prawo do wyraania swojej seksualnoci poprzez komunikowanie si, dotyk, wyraanie uczu i miloci.

Prawo do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczcych posiadania potomstwa. Prawo do wyczerpujcej edukacji seksualnej.

Jest ona procesem trwajcym od momentu narodzin, przez cale ycie i powinny by w ni zaangaowane wszystkie instytucje spoleczne.

Wytlumacz, e w tym wiczeniu bdzie mona uywa tak wiele wyrae ile uczestniczki i uczestnicy znaj, nawet jeli s one wulgarne. Popro osoby chtne o rozwieszenie na cianach 12 arkuszy papieru.

Moecie napisa jakikolwiek wyraz, w tym wyraenia w innym jzyku. Kiedy skoczycie, zajmijcie swoje miejsca.

Macie duo czasu na wykonanie tego zadania. Poczekaj minut a mlodzie skoczy wypisywa wyraenia. Jeli nie ma adnej osoby chtnej, Ty przeczytaj wyrazy.

Jak mylicie, dlaczego tak jest? Czy moemy jeszcze jakie doda? Popro wszystkich, aby wypisali na kartkach wszystkie te zmiany.

Zapytaj si, czy kto chcialby co doda do listy. Podkrel fakt, e podczas gdy zmiany w ciele dziej si na zewntrz, ycie uczuciowe zmienia si wewntrz nas i nie mona tego tak latwo zobaczy.

Podaj nastpujce instrukcje: 7. Kada z czterech odpowiedzi bdzie oznaczala inne uczucie. Porozmawiajcie na przyklad o tym, co powoduje to okrelone uczucie.

Moe jednak znajdziecie jakie podobiestwa. Powiedz, e za chwil wszystkie osoby bd mogly zacz rozmawia. Wspieraj grupy, zachcaj do rozmowy.

Po tym dowiedziaa si ona, e skrzynia zostaa przez morze wyrzucona na brzeg w kraju Byblos i e fala zoya j agodnie na spoczynek w drzewie wrzosu.

Wyrastajc w krtkim czasie na najwysze i najpikniejsze drzewo,. Zachwycajc si rozmiarami drzewa krl [Byblos] uci cz drzewa zawierajc trumn ktra bya niewidoczna i uy jej jako kolumny, aby podtrzyma dach.

Mwi, e Izyda dowiedziaa si o tym poprzez boskie tchnienie pogoski i przybya do Byblos gdzie siada koo fontanny, przygnbiona i zapakana. Z nikim nie rozmawiaa z wyjtkiem suebnych krlowej, ktre powitaa i pozdrowia, zaplatajc ich warkocze i owiewajc ich skr cudown woni, ktra z niej emanowaa.

Gdy krlowa ujrzaa swe suebne, zostaa ugodzona pragnieniem [poznania] cudzoziemki, ktrej wosy i skra pachniay ambrozj; posano wic po Izyd i zaprzyjania si ona z krlow i zostaa piastunk jej dziecka [ Noc palia miertelne czci jego ciaa, podczas gdy sama zamieniaa si w jaskk fruwajc wok kolumny i lamentujc, a krlowa, ktra raz podpatrywaa j, krzykna gdy zobaczya swe dziecko w pomieniach i pozbawia je niemiertelnoci.

Bogini odkrya kim jest i poprosia o kolumn pod dachem. Wyrwaa j lekko i zacza odrbywa drewno wrzosu. Nastpnie pokrya je lnem i wylaa na nie sodk oliw, po czym oddaa je w opiek krlowi i krlowej.

Do tego dnia lud Byblos czci drzewo, ktre jest w wityni Izydy. Nastpnie pochylia si nad trumn i wydaa tak gony jk, e modszy syn krla zmar.

Starszego syna zabraa ona ze sob i umieciwszy skrzyni na odzi, rozpostara agiel Jak tylko znalaza si na odludnym miejscu, tam samotnie otworzya skrzyni i przyciskajc twarz do twarzy Ozyrysa pocaowaa go i zacza paka.

Wtedy zauwaya, e z tyu cichutko podszed do niej chopiec i patrza na ni, odwrcia si i pena gniewu rzucia mu straszliwe spojrzenie. Chopiec nie mg znie strachu i pad martwy Podrujc do syna swego Horusa, ktry wzrasta w Buto, Izyda odoya skrzyni, a Set, ktry polowa noc w wietle ksiyca natkn si na ni.

Rozpozna ciao i pokrajawszy ciao na 14 czci, rozrzuci je. Kiedy Izyda dowiedziaa si o tym, zacza szuka ich, pync dk papirusow poprzez bagna. To dlatego ludzie, ktrzy pywaj w papirusowych odziach nie doznaj krzywdy od krokodyli, co wskazuje na strach lub cze dla bogini.

Z tych okolicznoci wypywa fakt, i mwi si, e istnieje wiele grobw Ozyrysa w Egipcie, poniewa bogini spotykajc kad cz odprawiaa uroczysto pogrzebow.

Niektrzy przecz temu, mwic e formowaa ona postacie i rozdawaa je kademu miastu jak gdyby dawaa cale ciao, aby Ozyrys mg by czczony przez wiksz liczb ludzi i aby Set, jeli zwyciy Horusa, gdy bdzie szuka prawdziwego grobu zosta oszukany w swych poszukiwaniach, poniewa pokae mu si i opowie o wielu grobach.

Jedyn czci Ozyrysa, ktrej Izyda nie znalaza by jego czonek mski, poniewa natychmiast zosta wrzucony do wody i lepidotus, phragus i oxyrynchus [rodzaje ryb egipskich] zjady go: s to ryby, ktrymi najbardziej si brzydz [Egipcjanie].

Na jego miejsce Izyda ulepia podobny i powicia czonek, na cze ktrego Egipcjanie nawet teraz maj wito. Pniej Ozyrys przyby z zawiatw do Horusa, wyposay go i przyuczy do walki.

Nastpnie wypytywa go, co uwaa on za najlepszy uczynek. Horus powiedzia: Pomc czyjemu ojcu i matce gdy cierpieli niesusznie. Ozyrys znowu go zapyta, ktre zwierz uwaa za najbardziej poyteczne z tych, ktre bior udzia w walce.

Gdy Horus od Sup Ded zwieczony koron Atef - symbol Ozyrysa. Obok Izyda i Neftyda przedstawione jako we z hieroglifami swych imion na gowach.

W grnej czci symboliczne przedstawienie o tej samej treci: Ded pomidzy dwoma amuletami Tit symbolizujcymi Izyd i Neftyd.

Horus odpowiedzia, e lew jest poyteczny dla kogo kto potrzebuje pomocy, ko ciga uciekiniera i w ten sposb niszczy cakowicie si nieprzyjaciela.

Ozyrys syszc to by zadowolony, czujc e Horus doskonale si przygotowa. Jak mwi, gdy wielu przeszo na stron Horusa, przybya [rwnie] Toeris konkubina Seta; a w, ktry j nagabywa zosta pocity na kawaki przez towarzyszy Horusa.

Z tego powodu rzucaj oni teraz kawaek liny i publicznie tn j. Bitwa trwaa wiele dni i zwyciy Horus. Gdy oddano Izydzie Seta w ptach, nie zabia go ona, lecz rozptaa i pucia wolno.

Horus nie przyj tego spokojnie, lecz chwyciwszy sw matk, zdar koron z jej gowy. Jednak Thot zaoy jej zamiast niej krowiogowy hem.

Gdy Set oskara Horusa o bezprawie, Thot pomg Horusowi i bogowie wydali wyrok, i jest on prawowitym [wadc]. Set zosta pokonany w dwch innych bitwach, a Izyda majc stosunek z Ozyrysem po jego mierci, urodzia Harpokratesa, wydanego na wiat za wczenie, o sabych koczynach.

Narodziny Horusa z ciaa Ozyrysa. Ozyrys przedstawia tutaj Zawiaty mumia , z ktrych wyania si nowe ycie w postaci jego syna Horusa. Czasami Horus zastpowany jest skarabeuszem, symbolizujcym odrodzenie i nowe ycie.

Tyle podaje na ten temat Plutarch. Z innych, starszych tekstw, dowiadujemy si wicej szczegw. Wedle Tekstw Piramid zabjstwa Ozyrysa Set dokona w Nedit, koo rodzinnego miasta Busiris.

Moment ten znajduje rwnie swe potwierdzenie w micie memfickim: Neftyda i Izyda przybyy, poniewa Ozyrys ton w wodzie.

Izyda i Neftyda rozejrzay si, zobaczyy go i przeraziy si. Wtedy Horus rozkaza Izydzie i Neftydzie pochwyci Ozyrysa i sprawi, by unikn utopienia.

Horus powiedzia do Izydy i Neftydy: Popieszcie si, zabierzcie go! Izyda i Neftyda powiedziay do Ozyrysa: Przybywamy, zabierzemy ci [ Jedna z Zachodu, druga ze Wschodu.

Jedna z nich jako sok, druga jako kania. Znalazy Ozyrysa, ktrego brat zabi w Nedit. Wtedy te obie rozpoczynaj lament nad jego martwym ciaem: Wtedy powiedziaa Izyda i Neftyda: Przyby sok, przybya kania, zwane Izyd i Neftyd; przybyy, aby szuka swego brata Ozyrysa [ Izyda usiada z rkami nad gow, Neftyda rozdrapaa koce swych piersi [ Boginiom towarzysz inne bstwa rozpaczajce razem z nimi: Bstwa z Pe s pene smutku i przychodz do Ozyrysa na dwiki lamentu Izydy i Neftydy.

Duchy Pe uderzaj w laski [? Tekst ten zapisany jest na papirusie bardzo pnej daty, gdy powsta w Okresie Ptolemejskim, w kocu I wieku p.

Papirus Jumilhac, gdy tak nosi nazw, zawiera szereg mitw typowych dla tego okresu, majcych na celu racjonalistyczne wyjanianie i porzdkowanie zawikanych wtkw, tumaczenie sensu i podoa obrzdw i wit, podawanie etymologii nazw i imion.

Trudno jest nam dzisiaj przyzna czytelno tym wywodom, wprowadzaj one jeszcze wicej zamtu do i tak skomplikowanych legend. Poznanie wyjanienia dwunastu dni wita orki, ktre obchodzi si w caym kraju; [s to] dni, w ktrych zjednoczone zostay czonki boga, znalezione w miastach i powiatach.

Dziewitnasty dzie czwartego miesica wiosny jest to dzie, w ktrym znaleziono gow spoczywajc na Grze Zachodniej.

Anubis, Thot i Izyda udali si na cmentarzysko; ptak i wilk pilnoway jej. Thot podnis gow i znalaz pod ni skarabeusza.

Dano go do Abydos, gdzie jest a do tego dnia. Z tego powodu nazwano Abydos Miastem Skarabeusza. Co si tyczy ptaka Kebek to Horus, Pan Letopolis.

Co si tyczy wilka to Anubis. Ptak Ibenen wyszed z nich. Znajduj si one. Wedug innej tradycji [znaleziono] dwa ramiona.

On ukry je pod swym wasnym sercem w Atribis. Wedug innej tradycji [zostay znalezione] wntrznoci. One stworzyy w sobie yjcego wa.

Nazwano go Tum z Pitom, z tego powodu. Wedug innej tradycji [znaleziono] puca. Wedug innej tradycji [znaleziono] czonek. Strzeg ich Anubis. Wedug innej tradycji [znaleziono] nogi.

Stworzya ona srebrnego wa, ktrego umieszczono na gowie byka zwanego Anti. Wedug innej tradycji [znaleziono] palce.

Wedug innej tradycji [znaleziono] rami. Z tego powodu nazwano ich Panami Jelit. Wedug innej tradycji [znaleziono] serce. Ostatni dzie to dzie, w ktrym zostao znalezione.

Lew siedzia na nim, nie pozwalajc go znale. Przybyy wic dwa sokoy, jeden porwa ap lwa, a drugi wzi rami Ozyrysa.

Wedug innej tradycji [znaleziono] Dzieci Horusa cztery naczynia, te, ktre s w Grnym i Dolnym Egipcie. Po zebraniu czonkw Izyda wraz z Neftyd chc oywi zoone powtrnie ciao Ozyrysa.

Izyda mwi: Powsta, odwr si Ozyrysie, to ja Izyda przybyam, aby ci zabra i da serce twemu ciau. Podnie si, popatrz na to, powsta.

O Ozyrysie, matka twoja Nut rozpociera si nad tob, by uchroni ci przed zem wszelakim, aby obroni ci przed wszystkim co ze, a ty jeste najwikszym z jej dzieci.

Dzieje walki Horusa z Setem o spucizn po Ozyrysie stanowi waciwie osobny krg mitw, w ktrym posta samego Ozyrysa znajduje si na dalekim planie.

Odszed on do Krainy Umarych i tam panuje, nie biorc udziau w sporach bogw. Ju od najstarszych czasw w Egipcie wierzono w istnienie ycia pomiertnego, w kontynuacj bytu w krainie wiecznoci.

Wyrazem tego byo wyposaanie zmarych w drog na tamten wiat w przedmioty, ktrych mg on tam potrzebowa. Ju w grobach z wczesnego Okresu Predynastycznego znajdowane s skromne ozdoby, naczynia, paletki do rozcierania szminek, z czasem wiara w to, e ycie pomiertne jest do pewnego stopnia podobne do.

Prcz sprztw zmary potrzebowa napoi i poywienia, ubra, pachnide i wszelakich ofiar o charakterze nietrwaym, jakich nie mona byo mu da raz na zawsze, lecz trzeba byo stale dostarcza.

Pozbawiony jada i napoju ywi si bowiem musia na tamtym wiecie ekskrementami i pi uryn a to byo najgorszym, co mogo spotka zmarego, prcz unicestwienia cakowitego.

Krewni, lub specjalny kapan dostarczali zmaremu ofiar z okazji dni witecznych, umieszczajc je w kaplicy grobowej na specjalnym stole.

Gdyby za miao ich zabrakn, dodatkowym zabezpieczeniem byo wypisanie specjalnego tekstu, umieszczonego w grobie na widocznym miejscu i ktrego odczytywanie poprzez magi zawart w sowach spowodowa miao urzeczywistnienie si ofiar dosownie: wyjcie ich na gos.

W tekcie tym, zwanym Formu ofiarn, dla podniesienia wagi proby o ofiary dla duszy, zwraca si. W jego imieniu uoona jest inwokacja do Ozyrysa, aby ten spowodowa zmaterializowanie si produktw na potrzeby zmarego.

W ten sposb Ozyrys stawa si gwarantem zaopatrzenia duszy. Warunkiem szczliwego bytowania w zawiatach byo zachowanie ciaa, z czego wywodzi si zwyczaj praktyk balsamierskich, majcych na celu spreparowanie zwok w taki sposb, aby powstaa z nich niezniszczalna mumia.

Wedle legendy, mumifikacj wynalaz bg Anubis prastare bstwo w postaci niezidentyfikowanego gatunku psa. By on uczestnikiem wydarze zwizanych ze mierci Ozyrysa i na jego martwym ciele dokona po raz pierwszy czynnoci balsamowania zwok.

Tradycja ta bya bardzo silna i trwaa przez cay okres dziejw staroytnego Egiptu, a odbiciem jej byo midzy innymi to, e jednego z kapanw dokonujcych rytuau mumifikacji przebierano w mask wyobraajc eb Anubisa.

Mumi, woon do drewnianej trumny, w przypadku bogatszych pochwkw umieszczano dodatkowo w kamiennym sarkofagu.

Szyb prowadzcy do komory starannie blokowano i maskowano po pogrzebie, a dostpne dla ywych pozostaway jedynie kaplice, gdzie skadano niezbdne ofiary.

W okresie Starego Pastwa, gdy krlewskim grobem staa si piramida, wszelkie czynnoci rytualne oraz skadanie ofiar dla zmarego wadcy odbywao si w specjalnej wityni grobowej.

W czasach Nowego Pastwa grobowe witynie zostay oddzielone od miejsca spoczynku wadcw ich groby wykuwano w skaach Doliny Krlw, witynie za wznoszono na rwninie pustynnej, przed pasmem grskim Libijskiego Geblu, lub te w kotlinach, ktre si w nie wcinaj.

Zmary wadca, ktry ju za ycia by synem Re, po mierci identyfikowa si z bogiem. Aby uatwi mu przemian i zapewni wieczne krlowanie w zawiatach, najtsze umysy teologiczne pracoway nad wyposaeniem faraona w odpowiednie ksigi.

Pierwszymi z nich byy synne Teksty Piramid, pniej, na skutek demokratyzacji wierze, zaszczytu posiadania takiej literatury grobowej dostpili dostojnicy, ktrym wypisywano konieczne formuy na wewntrznych ciankach drewnianych sarkofagw.

W Nowym Pastwie demokratyzacja posza jeszcze dalej kady, kogo sta byo na zapacenie pisarzowi odpowiedniej sumy za przepisanie Ksigi Umarych na papirusie, mg j sobie zamwi.

Ale krl, jako istota boska, powinien wszak posiada lepsze zabezpieczenie, ni jego poddani. Std w grobowcach krlewskich w Dolinie Krlw ciany korytarzy i komr pokrywano tajemnymi wizerunkami i napisami, przeznaczonymi wycznie na uytek zmarego wadcy.

Wraz z upywem czasu, gdy na skutek mnocych si aktw rabunku zawartoci krlewskich grobowcw, take i tajemnica witych ksig zostaa ujawniona, fragmenty ich, zapisane na papirusie, wkadano do grobw kapanw z XXI dynastii.

Natomiast niewiele pniej, bo w czasach panowania XXV i XXVI dynastii, bogate grobowce dostojnikw w Tebach i Memfis zostay zaopatrzone w reliefy i malowida, zawierajce wszystkie dotychczas powstae ksigi literatury grobowej, od Tekstw Piramid poczynajc.

Tak bogata baza rdowa pozwala nie tylko na poznanie mitw, zwizanych z zawiatami, lecz take na szczegowe rozpoznanie ich topografii. W dziedzinie egipskiej eschatologii, czyli wiary w pomiertne bytowanie czowieka, trudno jest jak waciwie wszdzie wyrni sprawy religii od mitologii; granica, jeli w ogle istniaa, bya bardzo pynna.

Z pewnoci zarwno zaoenie, e zmarli odradzaj si po mierci do wiecznego ycia jak i wiara w to, e na tamtym. Std na przykad sd nad duszami i usprawiedliwienie warunkujce szczliwe przebywanie w zawiatach nie nale do mitw.

Wyrnienie za wtkw mitologicznych w caym zespole wierze w ycie pozagrobowe i cise ich rozgraniczenie od spraw wiary jest niezwykle trudne, i dla naszych celw zbyteczne.

Koncepcja Pastwa Umarych bya rna w rnych okresach. W Starym Pastwie wierzono, e dusze podaj do gwiazd, do krainy Duat, lub te, e kr po niebie nad- i podziemnym.

Natomiast zmarli krlowie, zgodnie z doktryn solarn, w nadnaturalny sposb wstpowali do nieba na jego zachodnim nieboskonie, aby tam wada krain, podobnie jak Egipt podzielon na dwie czci.

Dostpu do niej bronio jezioro o krtej linii brzegw, ktrego przekroczenie byo jednym z trudniejszych problemw w drodze krla na tamten wiat.

Wiksz cz Tekstw Piramid zajmuj formuy, majce krlowi pomc w tym przedsiwziciu, jak rwnie w skutecznym opuszczeniu ziemi. Los krla by cakowicie inny, ni jego poddanych, ju w momencie wniebowstpienia, gdy jak jest podkrelane w Tekstach nie ma on ju w sobie nic z ludzkiej, ziemskiej natury, cakowicie jest bogiem.

O jego wadaniu w zawiatach niewiele jest przekazane, wiadomo, e siedzia on tam na tronie, wydawa rozkazy, przyjmowa hody poddanych, rozsdza przedstawione mu sprawy.

Zachowywa wic wszystkie swe ziemskie czynnoci. Po pewnym czasie niedzwiedz wstaje i mowi :. Jest jeszcze taki sam z kropelka benzyny, wiem o tym.

Idzie zajaczek przez las, patrzy, a tu sie mysliwy zdrzemnal i zostawil fuzje. No to zajaczek laps i ma flinte. Jevgienij posiada AK z magazynkiem na 30 kul.

Karol posiada 10 gram "czystej kolumbijskiej". Radek jest alfonsem. W chwili obecnej w gangu jest 27 dziewczyn. Szkolenie wyjazdowe Ja sobie wypraszam!!!

Humor Szukaj w. Poprzednia 1 2 3 Dalej Strona 3 z 3. Rekomendowane odpowiedzi. Napisano 20 Maja Grzebnij no jeszcze na dysku. Jaka jest definicja "wymiany opinii"?

Ktore zwierze jest najpozyteczniejsze? Jak sie nazywaja ludzie mieszkajacy ze zwierzatkami? Panstwo w Europie na K?

Co wspolnego ze soba maja pijana kobieta i fiat P? Jaki znak symbolizuje obraczka? Ile jaj moze trzymac kobieta w jednej rece? Czy wiecie co to jest lozko?

Najpierw bierze sie do reki, a potem do buzi? Co to jest autosugestia? Jak sie nazywa kobieta slawna tanczaca w balecie? A facet?? Jakie ciastka jedza hydraulicy??

Jedno i drugie dobre jak zimne. A tesciowa od PF p? Jak nie trzasniesz, to sie nie zamknie. Co by bylo gdyby nie bylo kobiet?

Czy wiecie czym sie rozni komunizm od kolejki linowej w gorach??? I tu i tu widoki sa piekne, rzygac sie chce, a wysiasc nie mozna.

Co to jest: zielone, ogolone, lezy pod drzewem i chrapie? A zone? Czym jest pocalunek? Gdzie sa najtansze dziewczyny?

Co druga to Tania. Jak sie nazywa maly rosjanin? Dlaczego Sw. Mikolaj nie ma dzieci? Co robi szklarz, gdy nie ma szkla??? Co maja wspolnego ze soba spalony chleb i kobieta w ciazy?

Co to jest : zielone, ogolone i skacze? Kiedy zolnierz moze uzywac broni? Czym sie rozni policjant od ksiedza? A krzyzowka weza z jezem?

Co robi dziecko na hustawce w Sarajewie? Kiedy pies w Rumunii widzial kosc? Co mowi dzem jak sie go otwiera? Co by bylo, gdyby ziemia krecila sie 28 razy szybciej?

Co pozostaje wdowie po gorniku? A czy akumulator moze zabic czlowieka? Czym sie rozni ryba pila od czlowieka?

Czym sie roznie wegiel kamienny od kamienia wegielnego..? Piecze, pierze i sie kreci? Kiedy kobieta jest podobna do slonecznika?

Z czego sklada sie lyzka? Kto byl pierwszym elektrykiem??? Kto byl pierwszym lotnikiem??? Pierwszy przelecial Ewe. Kto byl pierwszym UB-kiem??? Kto byl pierwszym odkrywca???

Co to jest : wisi u sufitu i grozi? Czy wiesz, dlaczego slonie trabia? Bo nie potrafia grac na fortepianie! Wiecie dlaczego facet ma dwa jaja?

Dlaczego plemniki maja witki? Co to jest : Male, zielone i stoi pod latarnia? Dlaczego niedzwiedz chodzi w futrze?

Co jest calkowita niewygoda? Co jest calkowita tragedia? Male, biale, okragle i pedzi? Z czego sklada sie strzelec? Co to sa mieszane uczucia?

Czy Ewa zdradzala Adama? Co musi zrobic lysy, aby sie podrapac po wlosach? Jaka jest roznica pomiedzy wrzesniem a slipami? I tu koniec lata i tam koniec lata.

Jaka jest roznica miedzy koniem i koniakiem? Kiedy pomidor traci cnote? Czym sie rozni pomidor od dziewczyny?

Czym sie rozni cytryna od dziewczyny? Wiecie co to jest komunizm warstwowy? Co to jest kapitalizm? Dlaczego na wsi kobiety szyja mezom kalesony z folii?

Dlaczego Wedel nie mial dzieci? Kto to jest ginekolog? Jaki jest najlepszy srodek antykoncepcyjny?

Przed czy po? Jakie jest lekarstwo na milosc od pierwszego wejrzenia? Co to jest dziewica? Kto to jest maz? Wiecie co to jest? Facet do gory nogami?

A kobieta naga do gory nogami? Jaka jest roznica pomiedzy gwiazdami a zakonnicami? I gwiazdy swieca i zakonnice swieca.

Jaka jest roznica miedzy dziewica a rencistka? Obie czekaja na pierwszego. Jaka jest najwyzsza forma zycia zwierzecego?

Za co Kain zabil Abla? Co ma zolnierz pod lozkiem? Po co ma zolnierz plaszcz? Czym sie rozni czerwona roza od czerwonych majtek?

Dlaczego bocian ma czerwony dziob? Czy biust kobiety jest ozdoba, czy ciezarem? Gdyby byl ozdoba, toby go nosila na wierzchu, a gdyby byl ciezarem, toby go nosila na plecach.

Malo drzewa, dozo miesa? A co to jest? Duzo drzewa, malo miesa? Gdzie kobieta ma watrobe? Co to jest "nowa wersja programu"? Co to jest czasoprzestrzen?

Dlaczego w morzu jest woda? Jakie sa dwa zwierzeta, ktore istnieja, ale nie zyja? Czy kogut znosi jajka? Dlaczego Chinczycy sa zolci?

Zielone i ma kolka? Wiecie jakie wino jest najmocniejsze? Czym sie rozni golab od zwlaszcza? Skad wyjezdza czolg? Ile zolnierz ma par butow i z czego?

Dlaczego slon ma pomaranczowe oczy? Tak dobrze sie schowal! Co mowia jadra przy stosunku? Czy krokodyl jest bardziej dlugi czy zielony?

A jak bialy z czarna? Czym sie rozni dziewczyna od talerza? Dlaczego prostytutka jak siada to zaklada noge na noge? Co mowi blondynka gdy budzi sie rano pod krowa?

Wy wszyscy czterej jeszcze tutaj? Co zolnierz je? Co ma zolnierz? Co ma zolnierz w plecaku? Co ma zolnierz w spodniach?

Jaki ma zolnierz plaszcz i po co? Do czego sluzy zolnierzowi chlebak? Jak wyglada ges? Od czego herbata jest slodka?

Po co w takim razie sypie sie cukier? A po co myje sie szklanki? Jeli pragniesz zmoczy si w silnym deszczu bogosawiestw, bagaj o to z oddaniem!

Jeli pragniesz przej nad otchani szeciu klas istot, to wyegzorcyzmuj zego ducha ego! Jeli pragniesz speni szlachetn aspiracj Dharmy Buddy, odetnij wizy czce ci z obecnym dowiadczeniem!

Jeli pragniesz wiczy si w peni uwagi vipajany, nie porzucaj niedualnej wiadomoci na progu niezdecydowania! Jeli pragniesz zmiesza swoje serce z Dharm, nie pozwl, aby twoja praktyka staa si odrtwiaa i nieczua!

Jeli pragniesz speni swoje zadanie w tym yciu, nie porzucaj fazy rezultatu jako zwykej aspiracji! Jeli pragniesz dowiadczy tego, co pojawia si i istnieje jako pierwotna penia uwagi, wwczas spjrz na naturalny stan swego umysu!

Tsogyal, wydaje si, e nie ma adnego praktykujcego, ktry prakykowa by we waciwy sposb! I ponownie Mistrz Padma powiedzia: Tsogyal, aby przynie poytek przyszym pokoleniom, przekazuj im wskazania odpowiednie do ich zdolnoci; udzielaj im wyjanie odpowiednich do ich poziomu inteligencji; przekazuj praktyki odpowiednie do ich poziomu pilnoci!

Zrozum to i nauczaj tego, do czego masz osobiste zaufanie. W przeciwnym razie inteligentna osoba otrzyma wyjanienia odnonie tego, co jej nie interesuje i pozostanie niezadowolona, co zmniejszy jej ufno i spowoduje, e kto utraci zaufanie [do nauk].

Osoba o mniejszej inteligencji pouczona na temat wyszego, okrelonego znaczenia, nie zrozumie go. A nawet jeli niektrzy zrozumiej nauki, mog czu strach i rzuca na nie oszczerstwa.

Niektrzy bd si trzyma sw, ktrzych nie rozumiej i osign wicej szkody, ni poytku [Okrelone znaczenie s to bezporednie nauki na temat pustki i wietlistoci, w przeciwiestwie do "nauk jako metod", ktre prowadz stopniowo do okrelonego znaczenia].

Jak radz mdrzy mistrzowie, zwyky ucze o mniejszej dyscyplinie, pouczony odnonie ostatecznych i niezrwnanych nauk, nie poczy ich z prawdziw Dharm, ale przewiadczony o tym, e udao mu si uchwyci tylko sowa, zacznie si cofa [w rozwoju] i nie osignie zrozumienia.

Nauczanie, e nie ma potrzeby studiowania i przemyliwania [nauk], zmniejsza ju i tak niski poziom poznania, i zwiksza ju obecn niewiedz.

Nauczanie, e w Dharmie nie ma nic do zrobienia, zmniejsza ju i tak sab pilno i zwiksza ju obecne lenistwo. Nauczanie, e nie ma przyczyny i skutku, zmniejsza i tak ju ma ilo zalet i zwiksza ju obecne powierzchowne rozumienie.

Nauczanie, e nie ma dobra i za, czyni kalekim niewielkie oddanie, jakie si posiada i zwiksza i tak ju obecn zarozumiao. Nauczanie, e nie ma narodzin i mierci, podkopuje ju i tak sab ufno i uwydatnia ju i tak znaczn ilo bdnych pogldw.

Nauczanie, e nie ma samsary i nirwany zmniejsza ju i tak niewielkie zainteresowanie osigniciem rezultatu i wzmacnia ju i tak silnych osiem wiatowych dharm.

Powoduje to powstanie wikszej iloci bdnych pogldw, ni poytku! I ponownie Mistrz Padma powiedzia: Tsogyal, jeeli nie jeste zmczona cierpieniem, to nawet jeli rozmylasz nad bdami samsarycznej egzystencji, nie wyrzekniesz si spraw tego wiata.

Jeeli nietrwao nie zakorzeni si szczerze w twoim umyle, to nawet jeli ujrzysz, e uwarunkowane rzeczy si zmieniaj,. Serwis internetowy Tsering nie odetniesz przywizania do zjawisk.

Jeeli nie dotrzymasz towarzystwa niewiadomej chwili mierci, to nawet jeli dowiesz si o gbokich wyjanieniach, nie bdziesz moga wzi sobie ich do serca.

Jeeli nie stwierdzisz, e omamione dowiadczenia s nierzeczywiste, to nawet jeli bdziesz wiedzie, e s one wabikiem magicznego zudzenia, nie poddasz si lgniciu do konkretnej rzeczywistoci.

Jeeli nie porzucisz spraw tego wiata, to nawet jeli twoje nauczanie bdzie wypenione gebokimi wyjanieniami, nie bdziesz moga oddzieli samsary od nirwany.

Jeeli nie zdobdziesz krlewskiej twierdzy wanie teraz, to nawet jeli udao ci si zgromadzi na przyszo jak pozytywn karm, nie jest jasne, gdzie w przyszoci zaprowadzi ci twoja negatywna karma.

Jeeli szczerze nie odwrcisz si od samsary, to nawet jeli raz czy dwa razy poczujesz w sobie ufno, nie dotrzesz do koca praktyki medytacyjnej.

Jeeli nie porzucisz ycia rodzinnego i przywizania do swojej ojczyzny, to nawet jeli podejmiesz zdecydowane wysiki, nie wzniesiesz si ponad bagno samsarycznej egzystencji.

Jeeli nie wyplczesz si z obiektw lgnicia do ego, to nawet jeli zrozumiesz, e trzy sfery nie maj rzeczywistej substancji, nie zablokujesz rzeki pyncej do szeciu wiatw istot.

Jeeli nie zmieszasz swego umysu ze ciek wyzwolenia, to nawet jeli poznasz pi przedmiotw wiedzy, nie bdziesz w stanie bogosawi dowiadczenia innych.

Jeeli nie wykorzenisz swoich wewntrznych bdw, to nawet jeli bdziesz mie przebyski bogiego i przejrzystego stanu peni uwagi, ponownie pojawi si ohydny zombie przeszkadzajcych uczu.

Jeeli nie utniesz wizw pragnienia, to nawet jeli porzucisz mie i niemie ci obiekty, bdziesz raz po raz powraca [w samsar]. Jeeli twoje wieckie sprawy s nazbyt liczne, nie bdziesz mie szansy na osignicie przebudzonego stanu, mimo i otrzymaa od mistrza ustne wyjanienia.

Moesz stale studiowa i rozmyla nad naukami, ale jeli twego serca nie dotkn strach przed narodzinami i mierci, wszystkie nauki nie bd niczym wicej, jak tylko sowami.

Moesz osign biego w czterech aktywnociach, ale jeli nie pracujesz dla dobra istot, twoje postanowienie [bycia] bodhisattw bdzie powierzchowne.

Twoja zbroja dyscypliny moe wywoywa gbokie wraenie, ale jeli nie osigniesz akceptacji wrodzonej natury, nie bdziesz w stanie znie szorstkich sw.

Moesz pozna zewntrzne i wewntrzne nauki, ale jeli nie podejmiesz wysikw w praktyce, twj umys nie wzniesie si ponad [poziom] zwykego czowieka.

Twj mistrz moe mie zalety tak wielkie jak pitrzce si chmury, ale jeli ty, uczennica, nie posiadasz pola oddania, nie spadnie na ciebie deszcz bogosawiestw.

Jako praktykujca moesz otrzyma bogsawiestwa i ustne wyjanienia, ale jeli nie masz nieograniczonego wspczucia, nie przyniesie ono poytku czujcym istotom.

Moesz zdoby zamek w wiecie ludzi, ale jeli nie zdobdziesz krlewskiej twierdzy niepowstawania, po mierci bdziesz si chaotycznie wasa. Jeli nie dotrzymujesz towarzystwa niezawodnemu urzeczywistnieniu, to cho twoi przyjaciele i krewni mog by liczni, i tak bdziesz musiaa umrze, pozostawiajc po sobie wszystko.

Moesz osign wszystkie sztuki wojenne odwagi, ale jeli nie udoskonalia siy medytacji, nie oprzesz si wojskom Pana mierci. Twoja elokwencja moe rozdziera serce, ale jeli z caego serca nie postanowisz osign wyzwolenia, nie poruszysz Pana mierci.

Jeli ju teraz nie bdzie kultywowa pola trwaej wartoci, to moesz spdzi cae ycie na gromadzeniu bogactw, ale kiedy nadejdzie twj czas, nie zabierzesz z sob nawet ziarnka pszenicy.

Aby w cigu jednego ycia osign stan buddy, musi si zoy wiele sprzyjajcych okolicznoci, a to jest trudne! I ponownie Mistrz Padma powiedzia: Tsogyal, wydaje si, e wikszo praktykujcych Dharm Tybetaczykw nie wzia sobie nauk do serca!

Gdyby tak byo, nie byliby prawdopodobnie tak leniwi i obojtni. Z pewnoci nie nie zrozumieli natury samsary; gdyby tak byo, nie byliby prawdopodobnie tak przywizani do trwaej rzeczywistoci.

Z pewnoci nie rozmyliali nad tymi tak cikimi do znalezienia wolnociami i bogactwami; gdyby tak byo, nie angaowaliby si w tego typu bezsensowne dziaania.

Z pewnoci nie zrozumieli prawa przyczyny i skutku; gdyby tak byo, to w sposb wyjtkowy uwaaliby na to, aby nie popenia negatywnych czynw.

Prawdopodobnie nie dostrzegaj poytecznych waciwoci pozytywnych czynw; gdyby tak byo, nie byliby tak niestrudzeni w zbieraniu dwch nagromadze. Z pewnoci nie mieli adnego dowiadczenia gbokiej, wrodzonej natury; gdyby tak byo, nie pozwoliliby sobie na oddzielenie si od praktyki.

Prawdopodobnie nie s w stanie uksztatowa swej decyzji o [wstpieniu na ciek] mahajany; gdyby tak byo, to cakowicie zlekcewayliby egoistyczne cele i zaczli pracowa dla poytku innych.

Nie nakierowali swoich umysw na wrodzon natur; gdyby tak byo, to z pewnoci uwolniliby si od zazdroci i zarozumiaoci. Prawdopodobnie nie studiowali, ani nie rozmylali nad dziewicioma stopniami [ningmapy]; gdyby tak byo, rozumieliby rnic pomidzy wyszymi i niszymi naukami.

Z pewnoci nie zbliyli si do pogldu Tajemnej Mantry; gdyby tak byo, nie wiedzieliby co przyj, a co odrzuci w zwizku z samsar, czy nirwan.

Serwis internetowy Tsering stanu; gdyby tak byo, z pewnoci nie zachowywaliby si w tak pody i krzywdzcy sposb.

Prawdopodobnie nie pragn osign doskonaego owiecenia; gdyby tak byo, ze wzgard odrzuciliby powierzchowne sprawy tego ycia.

Jest tak wielu ludzi, ktrzy nie wykazuj nawet najmniejszego zainteresowania Dharm! I ponownie Mistrz Padma powiedzia: Tsogyal, jeli pragniesz zmiesza swj umys z Dharm, mam dla ciebie instrukcj.

Sutry i tantry s niezawodnym wiadectwem, a zatem wszystko, co robisz, dostosuj do nauk. Rada mistrza jest ostateczna; podaj wic za sowami wzniosych istot.

Twj jidam stanowi oparcie dla spenienia; praktykuj wic niezachwianie. Twoje przeszkody usuwaj stranicy; polegaj wic na dakiniach i stranikach Dharmy.

Twoje zadanie polega na zaangaowaniu si w duchowe praktyki; nie oddzielaj si wic nigdy od Dharmy myl, sowem i czynem. To, czego dowiadczasz, jest omamion percepcj; uwaaj wic, e wszystko, co si pojawia, jest nierzeczywiste.

Lgnicie do ego powinno zosta okieznane, dlatego te pozbd si zego ducha egoizmu. Innym powinna przekaza pomylno; ochraniaj wic czujce istoty tak jak swoje wasne dziecko.

Powinna urzeczywistni pogld; rozpoznaj wic, e samsara i nirwana s wrodzon natur. Powinna si pozby przeszkd; dostrzegaj wic w nieszczciu pomocnika.

Powinna osign stan buddy; urzeczywistnij wic trzy kaje. Kiedy posiadasz je wszystkie, twj umys jest zmieszany z Dharm, jednak wikszo ludzi nie spenia cieki do wyzwolenia.

I ponownie Mistrz Padma powiedzia: Tsogyal, kiedy nadejdzie kres ery przekazywania [Dharmy Buddy], w Tybecie bdzie wielu ludzi, ktrzy bed chcieli osign owiecenie; gdy jednak bd chcieli dowiedzie si jak we waciwy sposb praktykowa Dharm, powiedzie si to tylko nielicznym.

Jeli w owym czasie posuchaj tej dobrej rady, odnajd drog do szczcia. Prosz ci, udziel nam tej rady, powiedziaa [Jeszie Tsogyal].

Mistrz odpar: Moesz pracowicie dokada wszelkich stara, ale dopki yjesz w miecie, nie unikniesz demona przeszkd; jeli wic pragniesz szybko osign owiecenie, yj w odosobnionych grskich siedzibach.

Moe si w tobie uksztatowa postanowienie [wstpienia na ciek] mahajany, ale zanim sama nie osigniesz dojrzaoci, praca dla poytku innych bdzie mczca; a zatem wprowad praktyk do osobistego dowiadczenia.

Moesz posiada pogld definitywnego znaczenia, ale jeli nie powiodo ci si w codziennych dziaaniach, zeliniesz si w pi trucizn zwykej osoby; wyrzeknij si wic wiatowych spraw.

Moesz wykonywa duchowe praktyki, ktre jawi si jako Dharma, ale jeli utracie postanowienie bodhisattwy, zboczya na cieki wiatowej osoby; porzu wic osiem wiatowych dharm.

Twj mistrz moe ci zaakceptowa w swoim wspczuciu, ale jeli nie odrzucisz wiatowych dharm, nie utniesz wizw 'przyjaciela' i 'wroga'; porzu wic lgnicie do dualizmu 'ja' i 'nie-ja'.

Moesz otrzyma gbokie wyjanienia, ale jeli nie bdziesz wytrwaa, samo to nie wyelimiuje przeszkd; wykorzystaj wic skuteczne rodki, aby osign postp [w praktyce].

Moesz by skoncentrowana w stanie medytacyjnym, ale jeli nie uda ci si wprowadzi rnorodnoci na ciek, nie odetniesz potnego przepywu nawykowych tendencji; dowiadcz wic swojej wrodzonej natury w wiedzy, ktra pojawia si [w stanie pomedytacyjnym].

Twoja duchowa praktyka z udziaem koncepcji moe by nieprzerwana, ale jeli nie wyzwolisz swoich ambicji w niekonceptualnym stanie, zmieni si w nadziej i lk w zwizku z rezultatem; rozwi wic wze dualistycznej koncentracji.

Twoja wiedza odnonie sutr i tantr moe by rozlega, ale jeli nie zrealizujesz naturalnego stanu umysu, kiedy twj umys opuci ciao, pozostaniesz zwyk istot; rozpoznaj wic prawdziw natur praktyki.

Twoim celem moe by spenienie, ale dopki nie staniesz si wartociowym naczyniem dla samaji, bdziesz przedkada jednego jidama nad wszystkie inne; utrzymuj wic samaj w czystoci.

W kadym razie, ci ludzie, ktrzy wstpili na ciek Buddy, ale nie postpuj w zgodzie z sutrami, tantrami i sowami swego mistrza, nie znajd szczcia!

Jeli jednak suchaj rad Zrodzonego z Lotosu mistrza z Uddijany, bd szczliwi w tym yciu i radoni w nastpnym.

I ponownie Mistrz Padma powiedzia: Tsogyal, podczas strasznej zimy ostatniej epoki ludzie bd cierpie w nastpujcy sposb: prawa krlewskie zanikn jak zachodzce soce, a zasady religijne poddanych zami si jak jedwabny wze.

Studiowanie i nauczanie Dharmy na caym wiecie znikn jak patki niegu na wodzie. Ci, ktrzy rozmylaj nad naukami i medytuj, bd czym rzadszymm od gwiazd o wicie.

Wykwalifikowani mistrzowie, ktrzy maj na celu przynoszenie poytku innym, znikn jak kamie wrzucony do studni, a wszystkie gatunki zwierzt zostan wycite jak zboe w niwa i nie bd niczymi wicej jak tylko opowieciami poprzednich pokole.

Duchowi nauczyciele, ktrzy przypominaj odzie i mosty, znikn w wodzie wielkiej niewoli. Ludzie o pozytywnych waciwociach znikn jak trawa i krzaki wymiecione przez kosmiczny wiatr, a nauki Buddy akjamuniego znikn jak cienie o zmierzchu.

Serwis internetowy Tsering Kiedy nadejdzie ta epoka, twoje askawie wypowiadane sowa bd odbierane jako upomnienie i diatryba. Kiedy bdziesz mwi innym, aby praktykowali Dharm, odpowiedz: 'Rb to sama'!

Kiedy bdziesz naucza o umyle buddy, znajd wymwki, mijajc si z sednem rzeczy. Kiedy usysz nauki o zaufaniu do prawa karmy, powiedz: "To nie jest prawda, lecz fasz"!

W owym czasie sposobem ludzi na ycie bdzie zabijanie; ich zajciem fasz; uywajc przebrania, aby wesprze zaufanie do nich, bd mordowa za pienidze i znajdowa rozkosz w perwersjach seksualnych.

Swoim gwnym celem uczyni zdobywanie dbr i posiadoci, bd zabija i zjada w akcie religijnym yjce istoty. Takie czasy nadejd. W tym czasie ci, ktrzy bd praktykowa moj rad, przynios poytek zarwno sobie, jak i innym ludziom z przyszych pokole, ktrym jest to przeznaczone.

Dlatego te, Tsogyal z Kharczien, dla dobra ludzi w przyszoci, powierz to pismu i ukryj jako skarb termy. ZOTY RANIEC NEKTARU Pokon dla wielkiego Guru Padmasambhawy!

Ten, ktry jest znany jako Zrodzony z Lotosu w Uddijanie, jest emanacj ciaa wszystkich buddw trzech czasw, wielkim vidjadhar niezniszczalnej wszechwiedzy.

Padmasambhawa zosta zaproszony do Tybetu przez pana i wadc [Trisong Detsena]. Przebywajc tam, ja, Tsogyal suyam mu jako partnerka i usugujca.

Kiedy, gdy zatrzymaam si w jaskini Tidro w Shoto, wskazano mi znaczenie Najgbszej Niezrwnanej Esencji Serca Wielkiej Doskonaoci, dziki czemu rozpoznaam je.

Z pomoc pogldu jako bezporedniego dowiadczenia, rozpuciam naturalny stan, nie opuszczajc go jako co, co przejam na wasno.

Poraona zdumieniem, ja, ksiniczka z Kharczien, spytaam: Zdumiewajce! Wielki mistrzu, skoro wszystkie kluczowe punkty Esencji Serca Tajemnej Mantry s zawarte w trzech zasadach istoty, natury i zdolnoci, to czy zawieraj one jakie niedoskonaoci, czy nie?

Mistrz powiedzia: To wspaniale, e zapytaa o to, Tsogyal. Wszystkie kluczowe punkty Najgbszej Esencji Serca s faktycznie zawarte w esencji, naturze i zdolnociach.

Kiedy kto tego nie rozumie, moe zbdzi. Mona to wyjani czworako: jak si bdzi, oznaki zbdzenia, wady tego [postpowania] i jego skutki.

Po pierwsze, sposb odejcia od esencji. Mwic oglnie, "esencja" oznacza po prostu naturalny stan twojej [niedualnej] wiadomoci - to nie wymylona i nie skaona penia uwagi.

Od samego pocztku a do teraz, ta penia uwagi pozostaje jako puste poznanie, ktre nie zostao uczynione z niczego. Kiedy, zamiast po prostu pozostawa jako to, kto wiczy si w wyobraaniu sobie tego jako pustki, nie jest wolny od konceptualnej postawy koncentrowania si na pustce.

Dlatego te, zbacza w to, co nazywamy "nihilistyczn pustk". Oznak zbdzenia jest to, e zaczyna si mwi takie rzeczy, jak: "Powyej nie ma buddw!

Poniej nie ma czujcych istot! Wszystko jest pustk, poniewa nie istnieje! Jeli chodzi o zo, ta postawa sprawia, e niepotrzebnie angaujesz si w negatywne dziaania.

Kto, kto postpuje w ten sposb, e wypacza to, co jest prawdziwe, nie znajdzie innego miejsca, oprcz pieka wadry. Skutkiem takiej obkanej praktyki wypaczania prawdy o tym, co pozytywne, jest odrodzenie si jako istota utrzymujca skrajny pogld nihilizmu.

Wypaczajc prawd o przyczynie i skutku, ugrzniesz w oceanie cierpienia. Tsogyal, wielu twierdzi, e urzeczywistnio pustk, lecz niewielu zrealizowao ostateczny, naturalny stan.

A teraz, jeli chodz o "natur", istniej cztery sposoby bdzenia, z ktrych pierwszy, sposb odchodzenia od natury, jest nastpujcy.

Naturalna promienno pustej wiadomoci, ktra jest wietlicie obecna jako kaje [formy cielesne] i mdroci, nie posiada kaji z twarzami i ramionami, ani mdroci z kolorami, i nie zawiera adnych ograniczajcych cech.

Ta naturalna promienno pustki pozostaje po prostu jako wiadoma waciwo, ktra jest nieoddzielna od pustki. Nie rozpoznanie tej wiadomej pustki jako nierozdzielnej jednoci, nosi nazw "wiadomoci, ktra popada w [dualistyczn] percepcj".

Oznak tego, e kto zbdzi w ten sposb jest to, e wszystkie terminy Dharmy wypowiada w skrajny sposb. Chocia naucza sw opisujcych t jedno, jego umys nie moe ich uchwyci.

Wada tego bdzenia polega na tym, e konceptualna postawa uwaajca postrzegane [obiekty] za co konkretnego, uniemoliwia nam zrozumienie nauk Tylko Umysu.

Silne filozoficzne skonnoci oddzielaj ci od cieek i stopni do wszechwiedzy [owiecenia]. Ten, ktry koncentruje si na tym, co postrzega jako trwa rzeczywisto, nie jest kandydatem do wyzwolenia!

Zewntrznym skutkiem tego sposobu bdzenia jest odrodzenie si w wiecie formy itd. Z drugiej strony, jak wykazaa I. Hadot27, w Rzy mie istniaa stara tradycja przyczania si modych ludzi do osb starszych i bardziej dowiadczonych, ktre wprowadzayby ich nie tylko w ycie po lityczne, ale i w ycie m oralnj v ten sposb modzi uczyli si zwaszcza prawa, jak Cyceron od Scewoli.

Tak samo mogli by wprowadzani w ycie filozoficzne. I wanie na tej zasadzie mona powiedzie, e Juniusz Rustyk udzieli Markowi Aureliuszowi szczeglnych lekcji filozoficz nych i e by jednoczenie jego przyjacielem i przewodnikiem duchowym.

Pierwsza ksiga Rozmyla jest zoonym mu hodem, poza hodem dla przybranego ojca, cesarza Antonina Piusa, najwikszym objtocio wo.

Posuchajmy: Rustykowi - zrozumienie potrzeby poprawy moralnej i troski o cha rakter. Uchronienie si przed ambicjami sofistycznymi, ukadaniem traktatw o teorematach filozoficznych, wygaszaniem piknych mw nawoujcych do cnoty lub prbami zawadnicia cudz wyobrani poprzez ostentacyjne pokazywanie si jako czowiek uprawiajcy wiczenie filozoficzne bd obsypujcy dobrodziejstwami.

Uniknicie retoryki, poezji, wyrafinowania w wypowiedzi. Niechodzenie w todze w domu, niepoddawanie si pokusom tego rodzaju.

Pisanie listw z prostot, tak jak list napisany przez niego z Sinuessy do mojej matki. I, Lipsk , orat. II orat. Hadot, Seneca und die griechisch-rmische Tradition der Seelenleitung, Berlin , s.

Wobec tych, co mnie obraaj lub gniewaj si na mnie, gotowo do przyjcia wycignitej rki, do odpowiedzi na ch pojednania z ich strony.

Dokadne czytanie tekstw, niezadowalanie si ich pobienym prze gldaniem; niepochopne dawanie posuchu pynnej wymowie. Marek Aureliusz nauczy si wic od Rustyka czego w pewnym stopniu przeciwnego temu, czego nauczy si od Diogneta.

Jak powiedzia Epiktet, celem filozofii nie jest nosi paszcz, lecz mie prawy rozum Filozofia nie polega na spaniu w twardym ou ani na pisaniu dialogw, lecz na uczynieniu prawym wasnego charakteru.

Nie znajdzie si jej w sofistycznych ozdobnikach, w ksikowych dysertacjach, profesjonal nym oratorstwie ani w ostentacji, ale wanie - w prostocie.

W przyto czonym wyej tekcie wolno domyla si konfliktu przeciwstawiajcego Frontona Rustykowi, sprzecznoci w ukierunkowaniu edukacji ich ucznia.

Uniknicie retoryki, poezji, wyrafinowania w wypowiedzi - sam Fron ton napomyka o tym przeciwstawieniu, gdy cieszc si widokiem nowego cesarza, sugestywnie przemawiajcego publicznie, cho od wielu lat wzbra nia si kontynuowa swe retoryczne studia, pisze do niego: Pord wszystkich, ktrych znaem, nie spotkaem nikogo obdarzonego wikszy mi naturalnymi zdolnociami wymowy [ A drogi mj Rustyk, nasz Rzymianin, ktry oddaby i z dobrej woli powici swoje ycie za jeden twj palec, musia si wwczas wbrew woli, z zacit min zgodzi z tym, co mwiem o twym darze wymowy Rola duchowego przewodnika musiaa by nie zawsze atwa dla Ru styka.

Wzmianka o jego postawie wobec gniewajcych si na wydaje si odnosi do samego Marka Aureliusza. W tej samej bowiem pierwszej ksi dze dzikuje on bogom, e nigdy nie pozwolili mu - cho czsto porywa go gniew na Rustyka - posun si do czego, czego by potem aowa I, Stosunki midzy nauczycielem a uczniem musiay by burzliwe, zarwno w modoci Marka Aureliusza, gdy ten dziki Rustykowi odczu potrzeb przeobraenia swego charakteru I, 7 , jak wtedy, gdy nauczy ciel sta si jednym z doradcw cesarza.

Rustyk dziki swej wyrozumia oci i agodnoci da Markowi Aureliuszowi przykad postawy, jak ten winien przybra wobec osb, w ktrych sam wzbudzi gniew.

Wyglda wic na to, e jedn z gwnych wad cesarza bya wybuchowo. Encheidion, IV, 8, 12, prze. AA Antonin. I, 2, 3, s. Marek Aureliusz nie mwi ani sowa o dogmatach stoickich, jakich nauczy go Juniusz.

Nic w tym dziwnego, skoro pierwsza ksiga Rozmy la, bdca bilansem wszystkiego, co cesarz otrzyma lub wzi od ro dzicw, nauczycieli, przyjaci i bogw, bierze pod uwag tylko wzorce i rady praktyczne, nie wymienia natomiast zyskw czysto intelektualnych.

Ale te wanie dlatego wzmianka o notatkach z wykadw Epikteta jest taka treciwa. W stosunku do Epikteta wszyscy mistrzowie stoiccy tej epoki s epigonami; jego posta gruje nad caym stoicyzmem II wieku n.

Dla Marka Aureliusza bdzie to najwiksze z dbr otrzymanych od Rustyka. Rozmylania to nic wicej jak wariacje, czsto wspaniale zorkiestrowane, na tematy poruszone przez niewolnika-filozofa.

LEKTURA a r y s t o n a Czsto uwaa si konwersj za zjawisko nage, dokonujce si w okolicznociach nieoczekiwanych; historia obfituje w tego typu opowie ci.

Polemon po nocy spdzonej na rozpucie przypadkiem trafi na wy kad platoskiego filozofa Ksenokratesa, Augustyn usysza gos dziecka mwicego: Bierz i czytaj, Szawe pad powalony w drodze do Damasz ku.

Chciaoby si znale take u cesarza-filozofa jakie lady nagej konwersji filozoficznej. Dugo sdzono, e mona je znale w licie Marka Aureliusza do jego mistrza Frontona Autor pisze w nim, e tak jest wstrznity, e ogarnia go smutek i przesta je.

Zaraz na pocztku przypomina, bez wdawania si w szczegy i lekkim tonem, dyskusj z przyjacielem, Aufidiuszem Wiktorynem, ziciem Frontona.

Ten Aufidiusz, dumny, e by sdzi w pewnym arbitrau, chepi si, rzecz prosta, artobliwie, e jest najsprawiedliwszym w Umbrii przybyym do Rzymu i uwaa si za kogo wyszego od Marka Aureliusza, bdcego tylko ase sorem, ktry co najwyej poziewuje u boku sdziego - jako nastpca tronu.

Z dalszego cigu listu dowiadujemy si, e dwudziestopicioletni Marek Aureliusz musia asystowa Antoninowi w jego dziaalnoci sdowniczej. Do tej jego funkcji czyni zapewne aluzj Aufidiusz IV, 13, s.

N nawrcenia, por. Nock, Conversion. The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine o f Hippo, Oxford ; P.

Hadot, Filozofia Opowiedziawszy t histori, Marek Aureliusz podejmuje nowy temat. Fronton zamierza przyjecha do Rzymu, by jak to ma w zwyczaju, przej rze prace literackie, ktrych napisanie zleci swojemu uczniowi.

Ten z pewnoci rad jest odwiedzinom, lecz trapi go nieprzeczytanie wska zanych przez Frontona tekstw - zapewne Plauta i Cycerona - a jeszcze bardziej nienapisanie retorycznego zestawu argumentw za i przeciw.

Przyczyn okazuje si lektura Arystona. Ksiki Arystona: syc si nimi i drcz zarazem. Syc mnie w tej mierze, w jakiej ucz mnie rzeczy najlepszych.

Lecz gdy mi ukazuj, do jakiego stopnia moje wewntrzne skonnoci ingenium odlege s od tych najlepszych rzeczy, ucze twj a nazbyt czsto si czerwieni i zoci si na siebie samego, poniewa w wieku lat dwudziestu piciu nic sobie jeszcze w duszy swojej nie przyswoi spord zbawiennych dogmatw i najczystszych rozumowa.

Oto dlaczegom udrczony, gniewny, smutny, zazdrosny i nic nie jem. W trzeciej czci listu Marek Aureliusz oznajmia Frontonowi, e pjdzie za rad pewnego staroytnego mwcy: w pewnych okolicznociach trzeba pozwoli prawom zadrzema.

Pozwoli wic nieco pospa ksigom Arystona i powici si pracom retorycznym, obiecanym nauczycielowi. Jednake w takim stanie ducha, w jakim si znajduje, nie bdzie zdolny argumentowa jednoczenie za i przeciw, tak jakby mu bya obojtna suszno bd niesuszno omawianej sprawy.

Przyjo si uwaa ten list za relacj z jego wasnego nawrcenia. Miaoby si wic ono dokona w wieku lat dwudziestu piciu.

Przyjmu jc ten punkt widzenia, mona by utosami Arystona, o ktrym tu mowa, z Arystonem z Chios, stoikiem z II w. Lektura dzie tego autora miaaby by przyczyn owego nagego przeobraenia.

Champlin32 podway t interpretacj. Wychodzc od stwierdzenia, e pocztek i koniec listu zawieraj wzmianki o sdownictwie - na wstpie mowa o dumie Aufidiusza z jego roli sdziego, a pod koniec, w zwizku z ksikami Arystona, o tym, by pozwoli prawom zadrzema - Cham plin konkluduje, e rodek listu take naley interpretowa w kategoriach prawniczych.

Ksiki, o jakich mwi Marek Aureliusz, nie byyby zatem autorstwa Arystona z Chios, lecz Tytusa Arystona, radcy prawnego z czasw Trajana.

Jego ascetyczn posta przypomniano ju, jak wspo32 E. Champlin, The Chronology o f Fronto, Journal of Roman Studies, 64, , s. Opisujc skutek wywoany przez te dziea, ucze Frontona nie mwiby wic wcale o swym alu, e jeszcze nie jest filozofem, lecz o alu z powodu niedostatecznych jak dotd postpw w zgbianiu prawa.

Dlatego te pod koniec listu ksiki Arystona utosamione zostaj z prawami, ktrym czasem trzeba pozwoli zadrzema. Rutherford, Grgemanns i ja sam 34 odnielimy si krytycznie do tej interpretacji Champlina.

Po pierwsze, zupenie nieprawdopodobne wydaje si, by z powodu ksiek prawniczych Marek Aureliusz mg wykrzykn: W wieku lat dwudziestu piciu nic sobie jeszcze nie przy swoiem spord zbawiennych dogmatw i najczystszych rozumowa!

A rozdranienie, smutek, utrata apetytu35, nawet gdy bra pod uwag retoryczne wyolbrzymienie, wydaj si mocn przesad, jeli miayby by wycznie skutkiem fascynacji naukami prawnymi.

Po drugie, w chci interpretacji listu jako poruszajcego jeden tylko temat, temat prawny, jest co nienaturalnego. Historia Aufidiusza Wiktoryna tworzy zamknit cao, niezalen od dalszego cigu.

Kocowe sformuowanie: pozwoli zadrzema prawom byo wyraeniem przyso wiowym 36, znaczcym tyle, co: trzeba czasem zgodzi si na uchylenie wasnych zasad moralnych, gdy jest nam ciko.

Champlin wyciga swe wnioski z faktu, e ju w staroytnoci wszyst kie dziea Arystona z Chios uwaano za apokryfy. Jest niemal pewien, e ten filozof, jak wielu innych od Sokratesa do Epikteta, naucza tylko ustnie i nic nie napisa.

Tymczasem wanie lista jego dzie, w takiej postaci, w jakiej istniaa w staroytnoci, zawieraa w ogromnej wikszoci nazwy: hypomnemata, scholai, diatribai - oznaczajce zbiory notatek sporzdzo33 Por.

Rutherford, The Meditations o f Marcus Aurelius. A Study, Oxford , s. Grgemanns, Der Bekehrungsbrief Marc Aurels, Rheinisches Museum fur Philologie, , , s.

Hadot, w: Ecole pratique des hautes etudes, V Section. Annuaire, XCII, , s. Grgemanns cyt. Otto, Die Sprichwrter, Hildesheim , s.

Na tej samej zasadzie znamy - dziki notatkom Arriana, polityka z pocztkw II w. Nie mona wykluczy, e Marek Aureliusz mia w rkach owe notatki z wykadw Arystona czy wycigi z nich przechowywane w szko ach stoickich.

Mg rwnie czyta zbir Porwna Homoiomata autorstwa tego Arystona, ceniony wysoko a do koca staroytnoci, zreszt robicy wraenie autentyku, bo zgodny z tym, co wiemy o naucza niu Arystona z innych wiadectw.

Wiadomo na przykad, e uwaa on dialektyk za bezuyteczn, a w Porwnaniach odnajdujemy zdania potwierdzajce takie stanowisko.

Rozumowanie dialektykw jest jak pajczyna: przemylne, lecz zupenie bezuyteczne. Ci, co zgbiaj dia lektyk, s niby ci, co jedz raki: mozol si z komi, eby dotrze do lichego poywienia.

Dialektyka jest jak boto na drogach: cakowicie niepotrzebna, powoduje tylko upadki tych, ktrzy po nim chodz. Odno tujmy jeszcze uwag na temat krtkoci ycia: czas i ycie przyznane ludziom s bardzo krtkie, sen, jak poborca podatkw, zabiera poow z nich Nawiasem mwic, Marek Aureliusz mg zna Arystona po przez Cycerona i Senek, ktrzy w swych pismach o nim wspominali W istocie nie stanowi problemu to, ktrego Arystona Marek Aureliusz czyta.

Radca prawny Tytus Aryston wedle wiadectwa Pliniusza y jak filozof, mg wic pisa dziea filozoficzne. Jedyne, co si da z pewno ci powiedzie, to to, e list ukazuje emocje, jakie w Marku Aureliuszu wzbudzia lektura ksiek filozoficznych.

Trudno wic przyj, iby to wycznie lektura Arystona z Chios - jeli w ogle o niego chodzi - spowodowaa konwersj Marka Aureliusza i eby miaa ona wywrze znaczcy wpyw na jego myl.

Nie odnajdziemy w Roz mylaniach cech charakterystycznych - wedle tradycji antycznej - dla na uczania Arystona z Chios.

Niniejszym koryguj wic interpretacj przed stawion w jednym z moich wczeniejszych studiw, a do tego zagadnienia doktrynalnego powrc w dalszych partiach tej ksiki Brhier, wydane pod red.

Schuhla, collection de la Pliade, Pary , s. Dalej cytowa bdziemy te teksty jako Stoicy. Na temat tego filozofa por. Ioppolo, Aristone di Chio e lo stoicismo antico, Neapol SVF, t.

I, Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, dz. Cyceron, O naj wyszym dobru i zu, III 50, IV 43 i 79, w: Pisma filozoficzne, t. III, przel.

Kornatowski, Warszawa Marek Aureliusz wystarczajco wyranie mwi w pierwszej ksidze Rozmyla, e rozstrzygajcy wpyw wywara na lektura dostarczonych mu przez Juniusza Rustyka Diatryb Epikteta.

Nawrcenie cesarza na stoicyzm naley wic raczej widzie jako powoln ewolucj dokonujc si pod wpywem nauk Juniusza i innych filozofw, o ktrych jeszcze bdzie mowa.

Miejmy te na uwadze, e wiele listw Marka Aureliusza do Frontona zagino. Prawdopodobne jest, e w nich wanie ucze dawa do zrozumienia swemu mistrzowi, i coraz bardziej oddala si od reto ryki i chce si powici doskonaleniu swych skonnoci wewntrznych.

Stara si to czyni ogldnie, z pewn doz autoironii, tak jak w przyta czanym wyej licie. Lektura Arystona - ktregokolwiek - to tylko jeden z kamieni milowych na dugiej drodze.

Marek Aureliusz z pewnoci czyta wielu innych autorw, podobnie jak sucha wielu wykadowcw filozo fii. Interesujce, e pierwsze wiadectwo o jego akcesie do filozofii pochodzi mniej wicej z dwudziestego pitego roku jego ycia.

Juniusz Rustyk to przewodnik duchowy bardzo bliski swemu uczniowi; Apoloniusz i Sekstus s profesorami kierujcymi szko: Marek Aureliusz sucha ich wykadw.

Wedug Historykw Cesarstwa pierwszy z nich, przez antycznych historykw przedstawiany jako stoik, odmwi przychodzenia z wykadami do paacu swego cesarskiego ucznia: Ucze powinien przychodzi do mistrza, a nie mistrz do ucznia.

Cesarz Antonin Pius, ktry za wielkim wynagrodzeniem cign Apoloniusza z Chalcedonu do Rzymu, by ten uczy stoicyzmu modego nastpc tronu, skonstatowa przy tej okazji, e atwiej byo sprowadzi Apoloniusza z Chalcedonu do Rzymu ni z jego rzymskiego domu do paacu W pierwszej ksidze Rozmyla Marek Aureliusz wspomina swego profesora bezporednio po Rustyku.

W tym miejscu nie czyni jeszcze adnej wzmianki o treci jego nauczania; od swego mistrza bierze posta wy moralne i rady praktyczne, wolno, sztuk godzenia skrajnoci - na Zda niem Marka Aureliusza w mistrz nie stara si za wszelk cen by pro fesorem: Apoloniusz nie uwaa za swe najwaniejsze zalety dowiadcze nia i biegoci w nauczaniu, jakich naby, nie by te zbyt drobiazgowy w objanianiu tekstu.

Gdy umar - a stao si to przed wstpieniem Marka Aureliusza na tron - ten przej si tym bardzo i gorco opakiwa zmar ego.

Dworzanie, zapewne dlatego, e szydzili z filozoficznych aspiracji nastpcy tronu, pragnli mu wykaza niewierno wasnym zasadom i ga nili go za to okazywanie uczu.

Na to powiedzia im Antonin Pius: Po zwlcie mu by czowiekiem: ani filozofia, ani cesarstwo nie s w stanie wykorzeni uczu Uczszcza wic Marek Aureliusz do szkoy Apoloniusza jeszcze jako mody nastpca tronu.

Natomiast jak si zdaje, ju po wstpieniu na tron, bdc w latach, uczestniczy w lekcjach dawanych przez Sekstusa z Che ronei, wedug Historykw Cesarstwa 43 stoika, wedug Ksigi Suda 44 scep tyka; ta ostatnia myli go zreszt ze synnym sceptykiem Sekstusem Empirykiem.

JAMA, 3 , s. Leitzmann, E. Platz, M. Stampfer, W. Willett i inni. Ejaculation frequency and subsequent risk of prostate cancer.

JAMA, 13 , s. Pound, M. Javed, C. Ruberto, M. Shaikh i inni. Dowiadczenie przeprowadzaj dwie osoby. Dziki przezroczystym przeslonom zwiedzajcy bada relacje midzy barwami okrelonymi w systemie CMY Cyan-Magenta-Yellow i RGB Red-Green-Blue a barwami widzianymi przez ludzkie oko.

Zasadnicza cz tego urzdzenia znana jest pod nazw dysku Benhama. Pryzmat Goethego Eksponat odtwarza dowiadczenie Johanna Wolfganga Goethego opisane w jego dziele Zur Farbenlehre.

Zwiedzajcy obserwuje przez pryzmat ruchome prostoktne tarcze w kolorach bialym i czarnym. Rozsuwajc stykajce si dwie plyty biale i dwie plyty czarne, uytkownik obserwuje na krawdziach plyt barwne efekty zwizane z rozszczepieniem wiatla.

Osoba slabo owietlona widzi swego partnera przez szyb bardzo dobrze, natomiast osoba silnie owietlona widzi wlasne odbicie.

Takie przynajmniej s wraenia. W istocie, obaj obserwatorzy zawsze ogldaj nakladajce si na siebie obrazy obu swych postaci.

Im szybciej krci si kolem, tym efekt staje si wyraniejszy. Sluy ono do pokazania, e nie tylko soczewka, ale i jej otoczenie ma wplyw na tworzenie przez soczewk obrazu.

Za soczewkami znajduje si tekst wydrukowany bardzo mal czcionk. Soczewki zawieszone s na przeciwnych kocach ruchomego ramienia tak, e jedna z nich jest zanurzona, drug otacza powietrze.

Uytkownik zmienia poloenie prta, obserwujc zmiany czytelnoci tekstu. Stolik ultrafioletowy Urzdzenie sluce do ukazania zjawiska fotoluminescencji, tzn.

Na stole, w szklanej gablocie, le przedmioty zawierajce materialy luminescencyjne. Gdy uytkownik wskazuje przedmiot cieniem swojej rki, na przedmiot zostaje skierowana wizka promieniowania nadfioletowego.

Uytkownik moe swobodnie obraca blaty. Biale wiatlo. Uytkownik obraca blatami i obserwuje zmian natenia wiatla.

Cztery rozlczne listwy przypominajce samochodowe wycieraczki umieszczone na plycie wykonuj ruchy postpowe.

Uytkownik siada na krzele i widzi, e jego odbicie w zwierciadle pojawia si i znika, w zalenoci od owietlenia. Zwierciadlo Picteta Stanowisko dowiadczalne sluce do pokazania roli promieniowania elektromagnetycznego cieplnego w odczuwaniu ciepla i zimna.

Zasadniczymi elementami eksponatu s dwie pary zwierciadel sferycznych wklslych. Dzialanie eksponatu pomaga zrozumie dzialania wahadla Foucaulta.

Uytkownik, wciskajc przycisk, wlcza ogrzewanie powietrza zawartego w balonie. Gdy wntrze balonu nagrzeje si, cz powietrza uchodzi z niego, dziki czemu balon staje si lejszy i zostaje unoszony sil wyporu aerodynamicznego.

Po chwili powietrze w balonie ulega ochlodzeniu i balon opada. Baki graniaste Stanowisko do wytwarzania blon mydlanych.

Uytkownik tworzy je na szkieletach szecianu, walca i czworocianu foremnego. Cz energii wewntrznej cieczy nazywana energi powierzchniow jest bowiem proporcjonalna do pola powierzchni.

Energia ta jest minimalizowana, podobnie jak minimalizowana jest energia potencjalna pilki, zajmujcej w dolku najnisze poloenie. Blony mydlane mieni si barwami.

Wywolane s one zjawiskiem interferencji czyli nakladania si fal odbitych od powierzchni odleglych od siebie o pojedyncze mikrometry. Barwy takie nazywamy interferencyjnymi.

Bble na start Dwa walce wykonane z przezroczystego materialu stojce pionowo jako kolumny i wypelnione bezbarwnymi, przezroczystymi cieczami.

Uytkownicy, poslugujc si pompkami, wtlaczaj powietrze do cieczy u dolu kolumn. Fakt ten znajduje uzasadnienie w prawach Archimedesa i Stokesa.

Chaos Kopernika Obiekt artystyczny nawizujcy do kopernikaskiego modelu Wszechwiata. Autorka: Mary Ziegler. Eksponat ma form okrglego stolika przykrytego przejrzyst kopul.

Dociekliwy widz dostrzee przez okienko znajdujce si w podstawie stolika mechanizm magnetycznego napdu tej kinetycznej rzeby.

Na powierzchni szklanej plyty znajduje si rysunek, bdcy kopi ryciny stworzonej przez Mikolaja Kopernika i zamieszczonej w jego dziele De Revolutionibus.

Sugeruje on widzowi astronomiczne interpretacje obserwowanego ruchu. Jednake w ruchliwych drobnych przedmiotach, raz to. Uytkownik, wprawiajc model w ruch za pomocy pokrtla, obserwuje zmiany owietlenia kuli ziemskiej.

Model nie oddaje relacji wielkoci obu cial. Uytkownik eksponatu wklada dlo do urzdzenia przypominajcego rkawic. Ruchy dloni ukazywane s take na ekranie monitora.

Uytkownicy napdzaj prdnice, krcc korbami, pedalujc lub poslugujc si stepperem i sprawdzaj, z jak moc musz pracowa, by uruchomi kade z tych urzdze.

Bczki-zabawki mieszczone na stoliku. Uytkownik bawi si nimi, rozkrcajc je i obserwujc ich ruch. Drabina Jakubowa Urzdzenie elektrotechniczne znane pod nazw drabiny Jakuba.

Dolne czci tych elektrod nie stykaj si, oddziela je warstwa powietrza o gruboci okolo 8 mm. Uytkownik wlcza pomidzy elektrody napicie elektryczne okolo 20 kV.

Tworzy si tam luk elektryczny. Poniewa prty s nieco rozchylone, dlugo luku ronie. Falowanie i skakanie Podlune naczynie wypelnione czciowo wod sluce do zademonstrowania fali okresowej na powierzchni cieczy.

Zaburzenie to przemieszcza si wzdlu naczynia w postaci fali biegncej, w przyblieniu sinusoidalnej. Przy przeciwleglym kracu, dziki zastosowaniu pochylego dna, fala jest w duej czci pochlaniana, w mniejszej odbijana.

Wewntrz naczynia na pionowych drkach nanizane s lejsze od wody pileczki. Film animowany Urzdzenie sluce do ukazania zasady tworzenia filmu.

Powtarzajc t czynno kilkakrotnie, wytwarza cig fotografii. Wykonywanie zdj i ich prezentowanie jest czciowo zautomatyzowane. Do rur docieraj dwiki z otoczenia.

Uytkownik, przykladajc ucho do kolejnych rur, zauwaa, e szumy w rurach brzmi niejednakowo. Ocenia, jak wplywa dlugo rury na wraenie dwikowe. Nazwa eksponatu stanowi nawizanie do dtego instrumentu muzycznego o analogicznej budowie.

Na dnie rury znajduje si warstwa wody.

Nadchodzi czas dla jego uczniw. Skocz do: nawigacjaszukaj. Postpuj wedlug ustalonej procedury a minie Nackte MäDchen In Der Sauna. Po kilku ywotach ponownie napotka te nauki. Jedno i drugie dobre jak zimne. Panstwo w Europie na K? Rewolucja renesansowa Eksponat jest narzdziem slucym rysownikowi malarzowi do narysowania portretu. Ludzie, ktrzy powicaj si znaczcym naukom, s prawi, ale ci, ktrzy d do bezsensownych zdobyczy i sawy, s lekkomylni i niemoralni. Sobrero, J. Zachowaj to w umyle!

Socks watching Zwei Arschleckerinnen im Fake Tax hart Anal durch gefickt nude Zwei Arschleckerinnen im Fake Tax hart Anal durch gefickt mein gehabt beautiful hard. -

Gekommen ist, diese leckeren und hbschen Transen bringen die Welt zum Summen, wenn Sie das mchten. Am liebsten htte ich sie gleich selbst ausgezogen. Verdammt, die es noch nicht benutzt, Kreis Borken Realitt wird. Groe Fans der Amateur-Darstellerin, sondern bekomme das ganze Sperma in ihren Hentai Pornofilme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 Gedanken zu “Wytrysk W ≈õrodku”

  1. Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach lassen Sie den Fehler zu. Geben Sie wir werden es besprechen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.